MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARAFI:

Web Ortak – webortak.com

Adres:

Telefon: 0 500 000 00 00

E-posta: info@webortak.com

Vergi Kimlik Numarası:

Sözleşmede Web Ortak olarak anılacaktır.

 

MÜŞTERİ:

Adı Soyadı/Firma Adı: [Müşteri Adı Soyadı veya Firma Adı]

Adres: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri Telefon Numarası]

E-posta: [Müşteri E-posta Adresi]

Vergi Kimlik Numarası: [Müşteri Vergi Kimlik Numarası]

Sözleşmede müşteri olarak anılacaktır.

 

SÖZLEŞME KONUSU:

  1. HİZMETLER: Web Ortak, aşağıda belirtilen hizmetlerden birini veya bazılarını Müşteri’ye sunmayı kabul eder:

    a. Kurumsal Site Tasarımı b. E-Ticaret Site Tasarımı c. Google Ads Reklamcılık d. Google SEO e. E-Ticaret Entegrasyon f. Windows Lisans Satışı g. Grafik Tasarım h. Sosyal Medya Hizmetleri i. Diğer belirtilen hizmetler

  2. ÜCRET: Müşteri, Web Ortak tarafından sunulan hizmetler için belirlenen ücreti ödemeyi kabul eder. Ücret ve ödeme koşulları, teklif veya fatura belgesi üzerinde ayrıntılı olarak belirtilir.
  3. SÖZLEŞME SÜRESİ: Bu sözleşme, taraflar arasında belirtilen hizmetlerin tamamlanması süresince geçerli olacaktır.

İPTAL VE İADE KOŞULLARI:

  1. Müşteri, hizmetleri iptal etmek istediğinde yazılı bildirimde bulunmalıdır. İptal koşulları, teklif veya fatura belgesinde belirtilen sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
  2. İade veya geri ödeme talepleri, ilgili hizmetin koşullarına ve Web Ortak’nın politikalarına uygun olarak ele alınacaktır.

GİZLİLİK VE KULLANICI BİLGİLERİ:

Web Ortak, Müşteri’nin sağladığı her türlü bilgiyi gizli tutmayı taahhüt eder. Müşteri bilgileri, yürürlükteki gizlilik yasalarına uygun olarak korunur.

YÜKÜMLÜLÜKLER:

  1. Web Ortak, belirtilen hizmetleri sözleşmede belirtilen süre içinde tamamlamayı taahhüt eder.
  2. Müşteri, ödeme koşullarına ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin diğer tüm gereksinimlere uygun olarak işbirliği yapmayı kabul eder.

İHTİLAFLAR:

Bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek ihtilafların çözümü için taraflar, önce müzakereler yoluyla anlaşma sağlamayı amaçlarlar. Anlaşmazlık hala çözülemezse, ilgili mahkemeler yetkilidir.

Bu sözleşme, taraflar arasında kabul edildi ve onaylandı:

 

Web Ortak

İmza:

Tarih:

 

Müşteri

Adı Soyadı/Firma Adı:

İmza:

Tarih: